Veličine GAZEBOX-a

Gazebox Premium

 • Plastificiran i zaštićen gvozdeni ram.
 • Krov napravljen od kompozitnog materijala u debljini od 4mm , sa gornjom površinom brušenog aluminijuma.
 • Krov i prvi levi , kao i prvi desni pokretni deo krila posmatrano od krova , urađen od kompozitnog materijala u debljinmi od 4mm , sa gornjom površinom brušenog aluminijuma.
 • 10mm debeo polikarbonat u dim boji cevaste strukture (orebren) – centralni zidovi i paneli krila.
 • Pojednostavljeno ručno otvaranje na obe strane krila.
 • Povratne opruge na oba krila za lagano manipulisanje kao kontra-teg.
 • Sertifikat CE.
 • Garancija 24 meseca.

Gazebox Luxury

 • Plastificiran i zaštićen gvozdeni ram.
 • Krov napravljen od kompozitnog materijala u debljinmi od 4mm , sa gornjom površinom brušenog aluminijuma.
 • Krov i prvi levi , kao i prvi desni pokretni deo krila posmatrano od krova , urađen od kompozitnog materijala u debljini od 4mm , sa gornjom površinom brušenog aluminijuma.
 • 4mm debeo kompaktni polikarbonat u dim boji – centralni zidovi i paneli krila.
 • Pojednostavljeno ručno otvaranje na obe strane krila.
 • Povratne opruge na oba krila za lagano manipulisanje kao kontra-teg.
 • Sertifikat CE.
 • Garancija 24 meseca.

Na zahtev

 • Lateralna – bočna vrata (moguće samo za L veličinu).
 • Kit- četke za male otvore.
 • Kit- za automatsko otvaranje : Fabrički ugrađeno – električni sistem set , 2 startera , Bateriski BOX za vanredne operacije (npr : usled nestanka struje…) , Daljinska kontrola (predajnik) , Prijemni uređaj.
 • Dodatni daljinska kontrola (predajnik).
 • Kit- LED traka , sa specijalnim uređajem za izmenu boje LED svetla.