Na pokretnim krilima u spuštenoj poziciji postoji projektovani prostor – namenjen za ventilaciju , ukoliko se želi može se instalirati kit (opcija) sa četkama , čime se onemogućuje malim pticama prolaz , dok vazduh može i dalje da prolazi.