Montažu možete izvršiti i sami , stim što se pravo na garanciju ostvaruje samo ako montažu izvrši ovlašćeno lice -serviser  preporučen od prodavca , nakon čega se overava garantni list. Ta usluga se dodatno plaća i nije uključena u cenu.