Mogu izdržati velike nanose , po rečima proizvođača , i do jednog metra, naravno , važno je napomenuti gde će biti instaliran , pa se prilikom naručivanja na krovnom delu pojačava konstrukcija i debljina panela primereno očekivanim opterećenjima prema lokalnim zakonskim odredbama. Polikarbonat , od koga su napravljeni paneli mogu da izdrže i ekstremne udare grada. Po  zahtevu se može polikarbonat zameniti i staklom odgovarajućih specifikacija i karakteristika prema sili opterećenja.